Ảnh đại diện Luân (AH7704)
Nguyễn *** Luân
11/08/1995
0901970***
Đà Nẵng
thanhluannguyenho***@gmail.com
Nam
Điện Dương , Điện Bàn
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Nhân viên
Đà Nẵng
5 triệu
Chuyên viên pháp lý
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết