Ảnh đại diện Tình (AH8958)
Hoàng *** Tình
25/05/1989
0987270***
Hà Nội
hoangtin***@gmail.com
Nam
***, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Đại học
Nhân viên
Hà Nội
Chuyên viên pháp lý
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết