Ảnh đại diện Định (AI1284)
*** Định
25/02/1996
0976141***
Tp Hồ Chí Minh
trandinh.***@gmail.com
Nam
*** Lê Thị Hồng, Phường 17
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Chuyên viên
Tp Hồ Chí Minh
7 triệu
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết