Ảnh đại diện Dũng (AI2044)
Hà Trọng *** Dũng
21/06/1995
0964243***
Tp Hồ Chí Minh
dung1***@gmail.com
Nam
Tp. Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Đại học
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết