Ảnh đại diện TUẤN (AI3489)
TRẦN *** TUẤN
18/02/1988
0932498***
Tp Hồ Chí Minh
thanhtuan.ou.***@gmail.com
Nam
*** Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết