Ảnh đại diện Tuấn (AI4063)
Trang *** Tuấn
30/11/1997
0938513***
Tp Hồ Chí Minh
pattrickt***@gmail.com
Nam
*** Trần Chánh Chiếu P14 Q5 TPHCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
8 triệu
Chuyên viên pháp lý
Luật Hành chính
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết