Ảnh đại diện Hoàng (AI9015)
Nguyễn *** Hoàng
02/04/1991
0902324***
Tp Hồ Chí Minh
hoangnguyenv***@gmail.com
Nam
*** Trần Xuân Soạn, P.Tân Quy
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

6
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Luật Thương mại Việt Nam và Quốc tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết