Ảnh đại diện Đăng (AJ0473)
Nguyễn *** Đăng
17/09/1993
0778285***
Tp Hồ Chí Minh
haidangnguyen***@gmail.com
Nam
***, Long Mỹ, Xã Long Thành Bắc, Huyện Hoà Thành, Tây Ninh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Độc thân
Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết