Ảnh đại diện Nan (AJ1910)
*** Nan
01/07/1988
0906741***
Đà Nẵng
eric.vo.***@gmail.com
Nam
Nguyen Huu Dat , TP Đà Nẵng
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

8
Đại học
Độc thân
Quản lý
Đà Nẵng
1.000 USD
Luật Lao động
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết