Ảnh đại diện Quyết (AJ2776)
Nguyễn *** Quyết
11/07/1990
0965159***
Hà Nội
nguyendinhquyetht1***@gmail.com
Nam
Hà Đông
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Đại học
Nhân viên
Hà Nội
7 triệu
Chuyên viên pháp lý
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết