Ảnh đại diện Chính (AJ4093)
*** Chính
03/07/1997
0342211***
Tp Hồ Chí Minh
ledinhchi***@gmail.com
Nam
*** Trịnh Hoài Đức, Phường Hiệp Phú
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
7 triệu
Chuyên viên pháp lý
Luật Thương mại Việt Nam và Quốc tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết