Ảnh đại diện Hiếu (AJ4511)
Bàn *** Hiếu
14/07/1997
0343859***
Tp Hồ Chí Minh, (có thể thay đổi nơi làm việc)
soul97.***@gmail.com
Nam
Xã Yên Nguyên
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh, (có thể thay đổi nơi làm việc)
6 triệu
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết