Ảnh đại diện Phương (AJ4834)
*** Phương
01/06/1991
0911545***
Tp Hồ Chí Minh
lyphuong3***@gmail.com
Nam
*** Đình Nghi Xuân, P. Bình Trị Đông
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Cao đẳng
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
8 triệu
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết