Ảnh đại diện Giang (AJ5273)
Trần *** Giang
04/04/1995
0944853***
Hà Nội
longgiang1***@gmail.com
Nam
Trần Quốc Vượng - Cầu Giấy HN
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Trưởng/Phó phòng
Hà Nội
Marketing
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết