Ảnh đại diện Hiếu (AJ5671)
Nguyễn *** Hiếu
11/08/1991
0356007***
Tp Hồ Chí Minh, (có thể thay đổi nơi làm việc)
nguyenvanhieu11081***@gmail.com
Nam
Số *** đường số 1, phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh, (có thể thay đổi nơi làm việc)
Luật Quốc tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết