Ảnh đại diện Kiên (AJ5982)
*** Kiên
11/07/1976
0942402***
kien.11071***@gmail.com
Nam
*** A8 Khu tập thể Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

10
Đại học
Tư vấn pháp lý
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết