Ảnh đại diện Cần (AK1721)
*** Cần
18/02/1986
0971200***
Bắc Ninh
vuxuanca***@gmail.com
Nam
thôn Giàng, thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

8
Đại học
Đã có gia đình
Kiểm sát viên
Bắc Ninh
8 triệu
Tư vấn pháp lý
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết