Ảnh đại diện Phong (AK4365)
Ngô *** Phong
02/06/1997
0963003***
Tp Hồ Chí Minh
ngohoaiphong2***@gmail.com
Nam
*** Huỳnh Tịnh Của
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
1 triệu
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết