Ảnh đại diện Trường (AL0270)
*** Trường
05/07/1997
0967796***
Tp Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, (có thể thay đổi nơi làm việc)
Congtruongks0***@gmail.com
Nam
xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Chuyên viên
Tp Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, (có thể thay đổi nơi làm việc)
7 triệu
Luật Tố tụng dân sự
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết