Ảnh đại diện Hiếu (AL6326)
Lăng Trung Hiếu
26/06/1972
0844978***
Tp Hồ Chí Minh
langtrunghie***@gmail.com
Nam
*** le dinh can
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

5
Đại học
Đã có gia đình
Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh
16 triệu
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết