Ảnh đại diện Danh (AL8124)
Nguyễn *** Danh
24/06/1998
0901435***
Bình Dương
ngducdan***@gmail.com
Nam
*** Hòa Long
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Trưởng/Phó phòng
Bình Dương
Marketing
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết