Ảnh đại diện Vịnh (AL8337)
Đàng *** Vịnh
21/06/1994
0348580***
Tp Hồ Chí Minh
Thanhvinh0***@gmail.com
Nam
*** Tân Hòa Đông, phường 14, quận 6
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
, triệu
Chuyên viên pháp lý
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết