Ảnh đại diện Anh (AM3175)
Nguyễn *** Anh
03/07/1992
0941617***
Đồng Nai
anhda***@gmail.com
Nam
Biên Hòa, Đồng Nai
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đã có gia đình
Trưởng/Phó phòng
Đồng Nai
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết