Ảnh đại diện Thịnh (AM3216)
Nguyễn *** Thịnh
11/08/1983
0984282***
Hà Nội
Thinh.vtv***@gmail.com
Nam
Phường phương canh, quận nam từ liêm, Hà nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

3
Đại học
Đã có gia đình
Quản lý
Hà Nội
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết