Ảnh đại diện Thái (AM6187)
Nguyễn *** Thái
18/10/1993
0356111***
Bắc Ninh, (có thể thay đổi nơi làm việc)
huuthai1***@gmail.com
Nam
Kim Lũ
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

3
Đại học
Đã có gia đình
Nhân viên
Bắc Ninh, (có thể thay đổi nơi làm việc)
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết