Ảnh đại diện Cường (AM8470)
*** Cường
01/07/1978
0968609***
Hà Nội
khdc2***@gmail.com
Nam
tòa nhà *** trung hòa nhân chính
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đã có gia đình
Trưởng/Phó phòng
Hà Nội
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết