Ảnh đại diện Sỹ (AN0181)
Nguyễn *** Sỹ
13/04/1967
0902906***
Tp Hồ Chí Minh
sycat***@gmail.com
Nam
*** A Học Lạc, Phường 14, Quận 5
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Đã có gia đình
Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết