Ảnh đại diện Dương (AN5457)
Nguyễn *** Dương
02/06/1994
0966953***
Tp Hồ Chí Minh
duongnguyenp***@gmail.com
Nam
An Bình - Bình An - Bắc Bình - Bình Thuận
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

3
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
8 triệu
Kinh doanh - Bán hàngKhác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết