Ảnh đại diện Anh (AN5832)
Tuấn *** Anh
25/05/1993
0931179***
Tp Hồ Chí Minh
tuantrananh.***@gmail.com
Nam
*** Nguyễn Giản Thanh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết