Ảnh đại diện Chánh (AN7080)
Phạm *** Chánh
02/06/1994
0383732***
Tp Hồ Chí Minh
phamtrungchanh0***@gmail.com
Nam
Bùi Đình Túy
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết