Ảnh đại diện Huy (AN7774)
Khôi *** Huy
26/02/1992
0973357***
Tp Hồ Chí Minh
newvuhuykhoi2***@gmail.com
Nam
phú thọ hòa
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

5
Đại học
Độc thân
Khác
Tp Hồ Chí Minh
Luật Hành chính
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết