Ảnh đại diện Hưng (AN8375)
Nguyễn *** Hưng
01/08/1998
0908296***
Tp Hồ Chí Minh
bii.ch***@gmail.com
Nam
*** KP1 P. Bình Thuận
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Không yêu cầu
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
7 triệu
Kinh doanh - Bán hàngKhác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết