Ảnh đại diện Đạt (AO1656)
Nguyễn *** Đạt
02/08/1993
0367583***
Bình Dương
nguyenvandat.blue.***@gmail.com
Nam
*** Khu 3, Chánh Mỹ, Tp Thủ Dầu Một, Bình Dương
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Đại học
Chuyên viên
Bình Dương
5 triệu
Chuyên viên pháp lý
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết