Ảnh đại diện Văn (AO1985)
Nguyễn *** Văn
06/03/1984
0943189***
Hà Nội
nguyenanvan***@gmail.com
Nam
Xã Nghĩa Dân
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Đã có gia đình
Trưởng/Phó phòng
Hà Nội
Chuyên viên pháp lý
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết