Hồ sơ ứng viên


Ảnh đại diện Thịnh (AO4583)
Nguyễn *** Thịnh
25/02/1994
0972731***
Tp Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai
thinhnn12***@st.uel.edu.vn
Nam
Di An, Binh Duong, Vietnam
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Tp Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai
250 USD
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết