Ảnh đại diện Hoàng (AO9412)
Nguyễn *** Hoàng
16/09/1995
0394718***
Hà Nội
hoanghlu***@gmail.com
Nam
*** Thụy Khuê
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Đại học
Độc thân
Hà Nội
Chuyên viên pháp lý
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết