Ảnh đại diện Trí (AO9631)
Phạm Lê *** Trí
25/05/1980
0903175***
Bình Dương
phamleminh***@gmail.com
Nam
*** KDC Thị Ủy , Âu Cơ, Hiệp Thành, TDM, Bình Dương
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

17
Đại học
Đã có gia đình
Trưởng/Phó phòng
Bình Dương
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết