Ảnh đại diện Diện (AO9923)
Trương *** Diện
26/02/1997
0981771***
Tp Hồ Chí Minh
truongminhdie***@gmail.com
Nam
*** Đoàn văn Bơ phường 16 quận 4
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
7 triệu
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết