Ảnh đại diện Dũng (AP4905)
Bùi *** Dũng
14/07/1989
0933666***
Hà Nội
buiduydung1***@gmail.com
Nam
Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Đã có gia đình
Trưởng/Phó phòng
Hà Nội
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết