Ảnh đại diện Linh (AP7406)
Lương *** Linh
26/02/1994
0393014***
Hà Nội
vanlinhso***@gmail.com
Nam
Kiều Mai, Phúc Diễn Từ Liêm, Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Chuyên viên
Hà Nội
5 triệu
Chuyên viên pháp lý
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết