Ảnh đại diện Hùng (AP7583)
Thiệu *** Hùng
02/02/1989
0909294***
Tp Hồ Chí Minh
vanhun***@gmail.com
Nam
*** Lê Quang Định, Q.Bình Thạnh, Tp. HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
8 triệu
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết