Ảnh đại diện Tùng (AP7821)
*** Tùng
11/07/1993
0398075***
Hà Nội
letung.1***@gmail.com
Nam
*** Phúc Tân, P. Phúc Tân, Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

5
Cao đẳng
Độc thân
Trưởng/Phó phòng
Hà Nội
Chăm sóc khách hàng
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết