Ảnh đại diện Thắng (AP8477)
Trương *** Thắng
01/06/1991
0934652***
Tp Hồ Chí Minh
vanthang161***@gmail.com
Nam
*** Quang Trung, P10, Gò Vấp
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Đã có gia đình
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
8 triệu
Luật Lao động
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết