Ảnh đại diện Sơn (AQ0368)
Nguyễn *** Sơn
12/07/1993
0965169***
Hà Nội
nguyenson9***@gmail.com
Nam
Hà Đông - Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Nhân viên
Hà Nội
6 triệu
Tư vấn pháp lý
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết