Ảnh đại diện Thiện (AQ1835)
Phan Hoàn Thiện
29/06/1991
0921215***
Cần Thơ
phanhoanthien444***@gmail.com
Nam
An Khánh, Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Trung cấp
Nhân viên
Cần Thơ
5 triệu
Tư vấn pháp lý
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết