Ảnh đại diện Trần (AQ4220)
Huy *** Trần
24/06/1998
0968307***
Hà Nội
kbqu***@gmail.com
Nam
Số *** hẻm 2*** ngõ 8/88 Bùi Ngọc Dương
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

4
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Hà Nội
2 triệu
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết