Ảnh đại diện Lâm (AR2278)
Đoàn *** Lâm
02/06/1990
0969015***
Tp Hồ Chí Minh
doanvulam0206301***@gmail.com
Nam
*** Bùi Đình Túy, P12
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
10 triệu
Luật Hành chính
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết