Ảnh đại diện Vinh (AR8229)
Đỗ *** Vinh
11/07/1993
0963239***
Tp Hồ Chí Minh
vhutech1***@gmail.com
Nam
*** Nguyễn Tư Giản, Phường 12, Quận 10, Tp.HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

3
Đại học
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
7 triệu
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết