Ảnh đại diện Hoàng (AR8332)
Nguyễn *** Hoàng
24/06/1996
0785870***
Hải Phòng
hoangnhatnguy***@gmail.com
Nam
*** Ly Thuong Kiet
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Hải Phòng
7 triệu
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết