Ảnh đại diện Huấn (AS3872)
Nguyễn *** Huấn
12/07/1989
0343384***
Hòa Bình
nguyenmanhhuan071***@gmail.com
Nam
Xã Dân Hạ
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Đã có gia đình
Trưởng/Phó phòng
Hòa Bình
Kinh doanh - Bán hàng
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết